Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Äventyret matematik 26/11

Skapad 2018-11-26 10:22 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
PP Matematik

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Guldlock och de tre björnarna

Tidsperiod: December 2018

Förskolans namn: skogsgläntans fsk

Grupp: Äventyret

Barnens ålder:2-5

År och datum:: 26/11 - 2018

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Matematik

-Värdegrunden

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)


se läroplansmål nedan

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Ge barnen olika matematiska begrepp utifrån sagan, ex; tung, lätt, storlek, volym. 

- matematik i vardagen

-matematik utifrån julen Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- spaltdokumentationer, observationer, samtal. 

ansvariga Linda, Sara Ullis

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Unikum, dokumentationsvägg och projektrummet. Planeringen upprättad av:

Linda, Sara, Ullis

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: