Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen: Vinter

Skapad 2018-11-26 10:30 i Noltorpsskolan Alingsås
Ett arbetsområde för klass 1 och 2 som riktar in sig på årstiden VINTER
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vi fortsätter att titta på förändringar i naturen under året. Vad händer i naturen på vintern? Hur anpassar sig djur under vintern?

Innehåll

 • Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vintermånaderna

 • vad vintern kan innebära för människor och djur

 • känna igen gran och tall

 • några vanliga stannfåglar

 • några vintertecken

 • skriva enkel faktatext

Hur ska vi lära oss detta?

 • lärarledda genomgångar
 • undersöka barrträd och fågelarter för att kunna se skillnader/likheter
 • se på film
 • arbeta med lärmaterial (bilder, ord)
 • studera modeller 
 • se hur året är indelat i årstider och månader
 • se på typiska vintertecken 
 • skriva en faktatext
 • skapande

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge vintermånaderna
 • namnge några vinterfåglar
 • berätta om vanliga vintertecken
 • ge exempel på hur några djur klarar vintern
 • skriva en enkel faktatext om vintern

Hur du får visa vad du kan:

 • Delta vid genomgång och diskussion runt ämnet
 • Aktivt arbeta med material och se film
 • Delta i att skriva en enkel faktatext gemensamt

.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Bedömningsmatriser

Insatser krävs
Godtagbara kunskaper
Namnge vintermånaderna
Namnge några fåglar
Kan berätta om vanliga vintertecken
Kan ge exempel på hur några djur klarar vintern.
Känna igen gran och tall samt fågelarterna domherre, blåmes och talgoxe.
Kan skriva en enkel faktatext med några ord och/eller meningar om en vinterfågel med stöd av vuxen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: