Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek

Skapad 2018-11-26 10:44 i Taffelbäckens förskola Åre
Förskola
Vi vill att alla barn ska ges möjlighet att knäcka lekkoden och få känslan av att ta egna initiativ.

Innehåll

Mål lek:

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”  

“Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.” Lpfö 98/16 

 

Konkret:

Vi vill att alla barn ska ges möjlighet att knäcka lekkoden och få känslan av att ta egna initiativ.

 

Genom att:

Vi pedagoger skapar stimulerande lekmiljöer. Hjälpa barnen att skapa och upprätthålla positiva sociala samspel och ett bra lekklimat.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: