Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT-18 åk 8 BILD BLYERTSANSIKTE KC

Skapad 2018-11-26 10:48 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola F – 9 Bild
Ögonen sitter mitt i ansiktet på människor ( men inte på apor..) ! Det och mycket annat behöver man veta för att kunna rita ett ansikte, så att det ser verkligt ut. Här får du lära dig hur man gör för att teckna ett realistiskt ansikte i blyerts.

Innehåll

Ansikte blyerts ht -18

Mål för elev

Du ska kunna teckna ett realistiskt ansikte i blyerts.

Genomförande 

Du kommer få lära dig hur ett ansikte ser ut och vad man ska tänka på för att kunna teckna det realistiskt i blyerts. (proportioner, delarnas placering, ögon, näsa, mun, skuggning mm)

Du ska sedan rita ett blyertsansikte i naturlig storlek (dvs lika stort som i verkligheten) på ett A3-papper. 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att skapa bilder. Kvaliteten på din bild kommer bedömas, dvs hur väl du har lyckats använda form, tekniker och bildelement för att skapa ett realistiskt ansikte. I detta ingår också hur självständigt och målmedvetet du arbetat. (Se matris) 

Innehåll

Arbetsområdet avser "Redskap för bildframställning" (enl LGR 11)

Kursplanemål

Du ska utveckla din förmåga att "skapa bilder med /.../ hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material." (ur LGR11)    

 

 

Matriser

Bl
Jä HT-18 åk8 BILD BLYERTSANSIKTE KC

BILDEN SOM HELHET

HUR GOD KVALITET DIN BILD SOM HELHET HAR, dvs en samlad bedömning av resultatet av ditt arbete.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven kan framställa bilder med ett......... Bilden är.... Eleven har kombinerat former, färger och bildkompositioner på ett .... Använda olika tekniker, verktyg och material på ett...
Exempel: Du har ritat ett ansikte som ser ganska verkligt ut. Det finns dock saker i bilden som hade kunnat göras bättre, t ex proportioner, form, storlek och placering på detaljer som ögonen eller skuggning. Du är ännu inte helt säker på blyertstekniken. enkelt bildspråk delvis genomarbetad i huvudsak fungerande sätt i huvudsak fungerande sätt
Exempel: Du har ritat ett ansikte i blyerts, som ser realistiskt ut. Du har fått rätt proportioner, där t ex ögonen är placerade rätt och är lagom stora. Du har också lyckats bra med att rita detaljer, som tex ögon och mun. Ansiktet är också skuggat, så att det får form. Du använder blyertstekniken på ett bra sätt. utvecklat bildspråk relativt väl genomarbetad relativt väl fungerande sätt relativt väl fungerande och varierande sätt
Exempel: Du har ritat ett ansikte i blyerts, som är mycket realistiskt och vältecknat både vad gäller detaljer och helhet. Ansiktet ser levande och uttrycksfullt ut och har rätta proportioner. Du behärskar blyertstekniken och har lyckats mycket bra med t ex detaljer som ögon och hår. Skuggningen är mycket bra gjord och bidrar på ett utmärkt sätt till helhetsintrycket. välutvecklat bildspråk väl genomarbetad väl fungerande sätt väl fungerande, varierat och iderikt sätt

ARBETSPROCESS

Hur målmedvetet, iderikt och självständigt du arbetat. Hur väl du kan reflektera över ditt arbete och ditt resultat.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
I arbetsprocessen ser man att du.. och ........... då hur tekniker, verktyg och material kan kombineras för att skapa olika uttryck. Ge omdömen om arbetsprocessen som är... Visa på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet
Exempel: Du har viss drivkraft. Du slutför dina obligatoriska arbeten, men behöver ibland hjälp för att genomföra eller slutföra arbetet. Du tar visst initiativ men behöver stöd av läraren. bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. prövar enkla enkla samband
Exempel: Du har drivkraft och är självständig och kan genomföra samt slutföra arbetet med bra resultat. Du fokuserar väl och provar egna lösningar för att nå uppsatta mål. formulerar och väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. prövar och omprövar utvecklade förhållandevis komplexa samband
Exempel: Du har stor drivkraft och är mycket självständig. Du klarar att planera, genomföra och slutföra arbetet med mycket bra resultat. Du visar på en stark inre vilja att utveckla din förmåga. Du löser alla arbetsmoment på egen hand med mycket gott resultat. formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt. prövar och omprövar då systematiskt välutvecklade komplexa samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: