Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essen und Trinken

Skapad 2018-11-26 10:49 i Österslättsskolan Karlshamn
Arbetsområdet bygger på de fem första kapitlen i boken "Der Sprung 2". Eleverna ska kunna berätta om sig själva och sin familj, årstiderna och några ord för yrken. Du ska kunna några tyska uttalsregler, ställa frågor till personer du tilltalar med Sie samt några vanliga frågeord.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta arbetsområde ska vi repetera ord för mat/dryck och hur man beställer mat på restaurang. Vi ska också träna på att prata om mat: vad man tycker om/inte tycker om, vad man åter under en dag osv.

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet får du möjlighet att utveckla följande förmågor:

- se nedan

 

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

 

- se nedan

 

Undervisningens innehåll

Vi ska jobba med texter och dialoger i boken "Das Dach 2". Här kommer vi att jobba med läsförståelse, ord/uttryck/fraser, tilltal, uttal m.m. Med hjälp av det vi lär oss från texterna/dialogerna kommer vi att göra restaurangbesök samt prata om mat/matvanor. Vi kommer att repetera svag verbböjning samt träna på att böja verbet essen i presens för att jobba mot större språklig säkerhet både skriftligt och muntligt. Du kommer att visa mig vad du lärt sig genom 1) en muntlig presentation och 2) ett restaurangbesök (muntligt).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Essen und Trinken

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
TALA
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett begripligt uttal.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett relativt tydligt uttal.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket.
SAMTALA
Du uttrycker dig med ett enkelt och begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
Du uttrycker dig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Du uttrycker dig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: