Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning

Skapad 2018-11-26 10:51 i Loviselundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 1 – 6 Verklighetsuppfattning
Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning. Vidare ska undervisningen syfta till att eleverna utvecklar en matematisk förståelse och därigenom en förmåga att strukturera vardagen och lösa praktiska problem. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. Undervisningen bidrar därigenom till att eleverna ges förutsättningar att tolka, beskriva och påverka sin verklighet. Undervisningen ska bidra till att eleverna stimuleras till en utforskande hållning och en förmåga att använda sina kunskaper i olika situationer. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att se konsekvenserna av eget och andras handlande samt uppfatta samband mellan orsak och verkan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga företeelser och teknik. På så sätt ska eleverna få en ökad förståelse för omvärlden och en tilltro till den egna förmågan att hantera vardagliga situationer.

Innehåll

Konkreta mål

Använda dig av och se nyttan av dagens bildschema.

Kunna sortera föremål som är relevanta för dig.

Se samband mellan orsak och verkan.

Dra lärdomar av erfarenheter.

Kunna benämna några kroppsdelar.

Kunna benämna några vanliga svenska djur.

Kunna ramsräkna till 30.

Kunna planera kläder utifrån rådande väderlek.

Kunna de vanligaste lägesorden.

Kunna disponera tid, exempelvis vänta.

Arbetssätt

Skoldagens struktur bygger på igenkänning och förutsägbarhet. Genom rutiner skapar vi en trygghet för eleven där vi succesivt och individuellt skapar utmaningar som syftar till att öka elevens förmågor.

Vi arbetar ämnesövergripande under hela skoldagen och ger eleven det stöd den behöver genom ett närvarande och anpassat bemötande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.
  VEU  4-6
 • Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.
  VEU  4-6
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  4-6
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  4-6
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  4-6
 • Avbildningar av verkligheten, till exempel bild, foto och film.
  VEU  4-6
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  4-6
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  4-6
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: