Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visningsplanering Vatten härliga vatten

Skapad 2018-11-26 10:58 i Hundgårdens förskola Båstad
Förskola
Barnens stora intresse för vatten har väckt tankarna att börja ett långsiktigt tema om vatten.

Innehåll

Mål och syfte ,,

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till
exmpel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten.

Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att iaktta, samtala och reflektera (enskilt och i grupp) och utmanas i sitt sociala samspel.

Våra metoder,,

De metoder vi kommer använda oss av är följande:

¤ Experiment 
- Flyta-sjunka
- Vatten i olika former (Fast, flytande, gas)
- Målarfärg
- Kallt-varmt


¤ Vi utgår ifrån barnens spontana lek med vatten i vardagen.

¤ Vi låter barnen upptäcka vatten med alla sina sinnen.

¤ Vi observerar vad barnen gör och vad som händer för att kunna följa barnens intresse under temats gång. Vi planerar sedan vidare för att ge barnen nya utmaningar och tillfällen att utforska vatten i olika sammanhang.

Dokumentation

Vi pedagoger kommer att utvärdera/reflektera tillsammans under temats gång.

Vi dokumenterar barnens och vårt lärande genom t.ex. fotografering och videofilmning. Bilderna, film och text lägger vi ut i Unikum på förskolans och avdelningens blogg och även i barnens logg. Vi kommer även sätta upp dokumentation på avdelningarna för att synliggöra vårt arbete så att barn, föräldrar och pedagoger kan reflektera över lärandet och utvecklingen tillsammans. På detta sätt vill vi synliggöra vårt arbete och barnens lärande.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån deras nivå under temats gång.

 

Matriser

Visningsplanering Vatten härliga vatten

Rubrik 1

  • Lpfö98 Rev. 2016   att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: