Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Fy 8 LIG 04 LPP Akustik HT-18/VT-19

Skapad 2018-11-26 11:11 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Ljud - Du omges hela tiden av ljud (musik, buller osv.). Finns det ljud vi inte kan höra? Använder vi ljud till något som inte har med hörsel att göra? Det får vi ta och lära oss mer om.

Innehåll

Mål

Att förstå hur vad ljud är och hur det breder ut sig och reflekteras. 

Att förstå vad en vågrörelse är och kunna förklara detta med rätt begrepp.

Att förstå hur olika uppfinningar påverkat vetenskapen och människornas vardag.

Arbetets innehåll

Området kommer att innehålla både praktiska och teoretiska moment kopplade till området.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få möjlighet att göra egna undersökningar om ljudets egenskaper samt dokumentera dessa.
Vid genomgångar kommer vi hjälpas åt att skapa förståelse för ljudets egenskaper och fysikaliska fenomen.

Avsnittet ska redovisas genom att du kan förklara vardagliga företeelser och koppla det till ljudets egenskaper.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Kunna använda fysikens begrepp för att kunna föra resonemang om ljudets olika fenomen.  
Reflektion

Har du deltagit aktivt i arbetet med att genomföra, skapa och dokumentera undersökningar?

Har du aktivt och självständigt arbetat med att förstå de fysikaliska begreppen kopplade till akustik?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
NF Kunskapstabell Akustik och Optik HT-16

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Aspekt 11
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Aspekt 13
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: