Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månlandningen- Källkritik och argumenterande text

Skapad 2018-11-26 11:21 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Svenska. Källkritik och argumenterande text.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Ni ska få lära er att fundera över olika källor och eventuella bakomliggande syften till information på nätet. Ni ska även få ta ställning i en fråga och argumentera för era åsikter i tal och skrift. Detta ska ni få göra genom att arbeta med information om månlandningen.

Innehåll

Syfte: 

Vad ska jag som elev utveckla? 

 • Söka information i olika källor samt värdera dessa.
 • Anpassa språket till olika syften (argumenterande text)
 • Formulera dig i tal och skrift

Hur ska vi arbeta? 

Ni kommer att få lära er hur man söker efter information som är viktig inom ett speciellt område. Detta gör vi genom att arbeta i Simsalabim samt arbeta med gemensam informationssökning.

Vi ska läsa om källkritik i Simsalabim och göra uppgifter i arbetsboken. Vi kommer också att titta på film som handlar källkritik och information på nätet.

Vi kommer att svara på frågor som handlar om månlandningen och olika konspirationsteorier. Ni kommer också att få reda ut en del begrepp som har koppling till månlandningen och de konspirationsteorier som rör denna. Vi kommer i detta moment använda oss av Google classroom.

Ni kommer gruppvis att få redovisa er insamlade information.

Slutligen kommer ni få skriva en argumenterande text där ni tar ställning i frågan om månlandningen har ägt rum eller inte.

Bedömning 

Jag kommer att bedöma er delaktighet i grupparbetet och redovisningen av frågorna.

Jag kommer också att bedöma svaren på frågorna, både i Simsalabim och i formuläret i Google classroom.

Era argumenterande texter kommer att ligga till grund för bedömningen av hur ni anpassar ert språk efter syfte samt er förmåga att skriva argumenterande text.

 

Uppgifter

 • Frågor om månlandningen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Ämnesmatris Svenska 4-6

Svenska 4-6

Ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Informationssökning
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Faktatexter
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Textrespons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med ganska bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med mycket bra fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: