Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Koordinatsystem och lägesmått (Matteborgen 6A)

Skapad 2018-11-26 13:01 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Under detta område ska vi arbeta med Koordinatsystem och lägesmått. För första gången kommer du introduceras för koordinatsystem och lära dig innebörden av nya begrepp som x-axel, y-axel, koordinater och origo. Du ska få läsa av och skriva koordinater samt rita och sätta ut punkter i koordinatsystem.

Du ska även få en ökad förståelse för proportionalitet och lära dig om proportionella samband samt de tre lägesmåtten typvärde, medianvärde och medelvärde.

Innehåll

Mål

När du har arbetat klart med det här området ska du kunna:

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten typvärde, medianvärde och medelvärde

Centrala begrepp: koordinatsystem, koordinat, punkt, x-axel, y-axel, origo, rät linje, proportionella samband, typvärde, medianvärde och medelvärde.

Så här arbetar vi

 • Gemensamma genomgångar, varav minst en med lärarstudent
 • Enskilt arbete i matematikboken
 • Problemlösning enskilt, i par och helklass
 • Under arbetsområdet genomför du en diagnos som visar hur väl du tillägnat dig innehållet och om du behöver repetera innehållet ännu en gång (blå kurs) eller om du är redo för svårare utmaningar (röd kurs)
 • Utmanande extrauppgifter

Bedömning

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma

 • hur du redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt
 • hur du deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter
 • hur du använder dig av begrepp och metoder

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: