Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria årskurs 9

Skapad 2018-11-26 13:34 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 9 Svenska
Varför behöver vi lära oss om litteraturhistoria och svenska författare som kanske inte lever längre? Svaret på den frågan är att det handlar om vårt kulturarv, det som tidigare generationer har skapat och som på många sätt förändrat samhället till vad det är idag. Det är viktigt att bevara kulturarvet för det berättar en historia om var vi har varit och vart vi är på väg. Under detta arbetsområdet kommer vi att arbeta med svenska författare från hela 1900-talet, så som Selma Lagerlöf, August Strindberg, Gustaf Fröding, Jan Guillou och Jonas Hasen Khemiri.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • sammanställa och muntligt presentera ett författarporträtt om en vald författare
 • läsa och analysera olika texter från ovan vald författare
 • anpassa din presentation och språket du använder dig av efter vilka som lyssnar till din presentation och vilken förkunskap dessa har om ämnet du presenterar

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att se kopplingar mellan upphovsman och verk, dvs din muntliga presentation av ditt författarporträtt (skriftligt författarporträtt)
 • Din förmåga att resonera kring hur ett verk påverkats av det historiska och kulturella sammanhang det tillkommit i 

Hur ska det bedömas?

 • föra resonemang kring din valda författare och de verk som denne har skrivit samt drar egna slutsatser kring hur dessa påverkats av författarens egen situation och samhället denne levde och verkade i.
 • söka, välja ut och sammanställa information om din valda författare som är anpassade efter uppgiften.
 • förbereda och genomföra en muntlig presentation om din valda författare.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar och diskussioner
 • Läsning, textanalyser och diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: