Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna med bråk, procent och decmaltal

Skapad 2018-11-26 13:47 i Fajansskolan Falkenberg
Ma åk 6, bråk och procent tillsammans med decimaltal.
Grundskola 1 – 9 Matematik
Vad är bråk och hur hänger det ihop med procent och decimaltal? Är verkligen 1/10 detsamma som 10%? I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om bråk, procen och decimaltal.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Träna din förmåga att använda matematiska begrepp och kunna se samband mellan begrepp.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Träna din förmåga att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och kunna dra slutsatser.

 

Bedömning - vad och hur

Efter att vi arbetat ska du kunna:

 • namnge, rita och beskriva bråk.
 • Veta vad täljare och nämnare är.
 • Skriva olika bråk för samma tal.
 • se samband mellan t ex 1/2, 1/4 och 1/8.
 • växla mellan bråkform och blandad form.
 • läsa av och markera bråk på tallinjen.
 • jämföra och storleksordna bråk.
 • Skriva tal i decimalform
 • förklara sambandet mellan bråkform - decimalform - procentform.
 • räkna med procent.

Vi kommer att titta på hur du arbetar i klassrummet, både enskilt och tillsammans med andra. Vi kommer bedöma hur du för matematiska resonemang och hur du presenterar dina lösningar i skrift.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha

 • genomgångar
 • diskussioner/samtal

Du kommer att arbeta

 • enskilt
 • i par och i grupp
 • i boken Prima formula 5
 • digitalt på din Ipad.
 • laborativt
 • spela mattespel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: