Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och Matematik

Skapad 2018-11-26 14:02 i Enångers förskola Hudiksvall
Förskola
Räkna dagar fram till jul.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Teknik, Matematik

Tidsperiod: 26/11 - 21/12

Förskolans namn: Enångers förskola

Grupp:Arken/Skeppet

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: November 2018

Planeringen Upprättad av: pedagoger arken, skeppet

  

 

Vilket innehåll ska behandlas

 

teknik, matematik

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-
teknik och matte


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-

Talraden, föra och följa ett resonemang, känna igen siffror, urskilja enkel vardagsteknik

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

I samband med stormötet räknar vi ner till jul.

vi pysslar,

adventskalenderHur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Vi sätter upp siffror på väggen.

Unikum.

Reflektioner.

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: