Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch 3 - Leseverstehen

Skapad 2018-11-26 14:08 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna språk Moderna Språk - Tyska
Deutsch 3 - Leseverstehen

Uppgifter

  • Deutsch 3 - Leseverstehen

Matriser

Mod ModDeu
Deutsch 3 - Leseverstehen

Rubrik 1

E
D
C
B
A
Förstå & välja och använda strategi
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: