Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Biologi åk 6 ht 2018-vt 2019 Livets indelning och djur

Skapad 2018-11-26 14:12 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F
Biologi är läran om det levande. Jorden bildades för 4,6 miljarder år sen och var då en livlös planet. Ur död materia så uppstår liv för ungefär 3,5 miljarder år sen. Hur detta gick till är vetenskapen fortfarande inte helt säker på men troligen i haven. Under den tid som förflutit har livet utvecklats och anpassats till alla jordens olika livsmiljöer. Vi kommer att arbeta med grundläggande begrepp inom biologin som hjälper oss att förstå detta. Allt levande är indelat i ett antal stora grupper. En av dessa tillhör vi själva, djuren. Denna grupp kommer vi att undersöka närmre och lära oss vilken enorm skillnad som finns inom djurgruppen. Allt från små mikroskopiska varelser till stora blåvalar.

Innehåll

 

 

 

Vecka

Moment- begrepp

Sidor i boken

47-48

1.1 Biologi, Big Bang, Liv blir till, Bakterier, Fotosyntes, cellandning, Ozon, Cell-DNA,

 

8-12

49-50

1.2 Cellens delar, Mikroskopet, Linné. Systematik, Art, fossil

Laboration mikroskopet

13-19

2-3

3.1 Djurens indelning, ryggradsdjur, ryggradslösa djur, Från vatten till landliv, växelvarm, jämnvarm, inre/yttre befruktning

88-93

4

Förberedelser inför prov

 

5

Prov fredag

 

6-8

Grupparbete djur

 

9

Färdigställer presentation, förbereder redovisning

 

10

Redovisningar

 

 

 

PROV

På provet kommer du få visa kunskap om följande begrepp och modeller i biologi samt sidhänvisningar i boken.

Vad som är typiskt för allt levande                                                                              8

DNA                                                                                                                           10

Fotosyntesens roll för  livet                                                                                        11

Cellen och cellens delar – växtcell och djurcell                                                         12 – 14

Art                                                                                                                              17

Fossil                                                                                                                          18 – 19

Livets indelning, bakterier, alger, svampar, lavar, växter och djur                             30 (bilden)

Djurens indelning, ryggradslösa och ryggradsdjur (groddjur, kräldjur, fåglar, fiskar, däggdjur)    89

Inre och yttre skelett                                                                                                    90

Yttre och inre befruktning                                                                                             90

Växelvarm och jämnvarm                                                                                             91

 

 

 

Grupparbete

Du kommer i en mindre grupp av elever att fördjupa dig inom en eller några djurgrupper. Ni kommer att söka fakta och skapa en presentation där ni med text och bild presenterar er djurgrupp/er. Denna kommer du sedan enskilt få presentera för en del av klassen så att alla elever får ta del av alla fördjupningar.

Följande fördjupningar kommer grupperna att arbeta med

  • Svampdjur, Nässeldjur, Blötdjur och Maskar                                    94 - 105
  • Leddjur – Kräftdjur, Spindeldjur, Mångfotingar, Insekter                  106 - 117
  • Fiskar, Groddjur och Kräldjur                                                           118 - 126
  • Fåglar                                                                                               127 - 133
  • Däggdjur                                                                                           134 - 139
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: