👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 9 Religion Islam PT

Skapad 2018-11-26 14:14 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Samarbete mellan historia och religion
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Hur är det att leva med muslimsk tro? Vilka intryck har religionen lämnat genom tiderna fram till idag? I detta arbetsområde lär du dig om religionen islam och om dess centrala tankegångar.

Innehåll

Mål för elev

  • Du ska kunna beskriva huvuddragen i muslimsk tro och hur man lever inom islam.
  • Du kan resonera kring likheter och skillnader inom och mellan islam, judendom och kristendom. 
  • Du kan ge exempel på hur islam har påverkat och påverkar samhället men också hur samhället påverkar islam.

 

Genomförande

Under några veckor lär du dig om islam och de centrala dragen i islam, om Koranen och Mohammed, om islams heliga handlingar och riter. Du kommer även att diskutera genus och kvinnornas roll i islam samt hur religionen påverkar ens identitet. Som sluttest gör du en film. 

 

Bedömning

Grund för bedömningen är:
- din kunskap om muslimsk tro och historia samt hur det är att leva med muslimsk tro.
- din förmåga att redogöra och analysera sambandet mellan islam och samhälle i olika tider och på olika platser.

- din förmåga att jämföra islam med andra religioner, t.ex. judendomen och kristendomen. 

 

Kursplanemål

  • analysera islam samt olika tolkningar och bruk inom denna
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
  • reflektera över livsfrågor och din egen och andras identiteter 

 

Matriser

Re
Jä ht 18 åk 9 Religion Islam TP

---->
---->
---->
Visa kunskaper och begrepp
Visa kunskap om - centrala tankegångar - urkunder - konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna Använda begrepp
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Jämföra
Resonera om: likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade och nyanserade resonemang
Resonera
Resonera om - hur religion och samhälle påverkar varandra -hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar
enkla och till viss del underbyggda resonemang till viss del föra resonemanget framåt
förhållandevis komplexa och utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang föra resonemangen framåt
komplexa och välutvecklade resonemang föra resonemangen framåt och fördjupa eller bredda det