Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik

Skapad 2018-11-26 14:15 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Vi kommer under ett par veckor arbeta med grammatik, ordklasser.

Innehåll

Substantiv 

Adjektiv

Verb

Räkneord

Prepositioner 

Konjunktioner 

Interjektioner 

Adverb 

Pronomen

 

Arbetsområdet kommer avslutas med ett skriftligt prov.

Uppgifter

  • Grammatikprov 7/2

  • Läsa ut 2 böcker till vecka 9.

Matriser

Ordklasser - nio ordklasser

Bedömningsmatris - nio ordklasser

Nivå 1
Håller på att lära sig
Nivå 2
Grundläggande kunskaper
Nivå 3
Utvecklade kunskaper
Nivå 4
Avancerade kunskaper
Substantiv
Har svårt att identifiera substantiv i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett substantiv i en given text eller mening.
Förstår skillnaden mellan abstrakta och konkreta substantiv. Förstår skillnaden mellan substantiv som står skriva i bestämd respektive obestämd form. Är medveten om att substantiv är indelade i ental och flertal (numerus). Är medveten om att substantiv är indelade i genus (n- och t-ord). Är medveten om att substantiv är indelade i kasus (grundform och ägandeform)
Kan fritt och ledigt se skillnad mellan abstrakta och konkreta substantiv. Kan fritt och ledigt se skillnad mellan substantiv som står skriva i bestämd respektive obestämd form. Är förtrogen med att dela in substantiv i ental respektive flertal (numerus). Är förtrogen med genus (n- och t-ord). Är förtrogen med kasus (grundform och ägandeform)
Pronomen
Har svårt att identifiera pronomen i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett pronomen i en given text eller mening.
Kan identifiera och skilja mellan flera olika slags pronomen. Förstår skillnaden mellan pronomen i singularis och plural. Förstår skillnaden mellan pronomen som står i subjektsform, objektsform och genitivform.
Kan identifiera och skilja mellan alla slags pronomen. Använder pronomen i egna texter på ett konsekvent sätt (t ex inga syftningsfel; konsekvent berättarperspektiv - första eller tredje person osv.).
Adjektiv
Har svårt att identifiera adjektiv i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett adjektiv i en given text eller mening.
Kan fritt och ledigt komparera ett adjektiv.
Kan komparera åtskilliga oregelbundna adjektiv.
Verb
Har svårt att identifiera verb i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett verb i en given text eller mening.
Förstår skillnaden mellan olika tempus. Kan ta tema på olika verb.
Behärskar alla tempus. Behärskar användandet av tempus i egna texter (inga omotiverade tempusväxlingar).
Adverb
Har svårt att identifiera adverb i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens funktion.
Kan identifiera ett adverb i en given text eller mening.
Kan identifiera tidsadverb, sättsadverb och rumsadverb. Förstår skillnaden mellan adjektiv och adverb.
Förstår skillnaden mellan adverb som ordklass och adverb(al) som satsdel.
Prepositioner
vHar svårt att identifiera prepositioner i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens
Kan identifiera en preposition i en given text eller mening.
Känner (kan räkna upp) till alla prepositioner.
Konjunktioner
Har svårt att identifiera konjunktioner i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens
Kan identifiera en konjunktion i en given text eller mening.
Förstår betydelsen hos olika slags konjunktioner.och kan skilja mellan dem.
Kan i en given text identifiera konjunktioner av olika slag, t ex orsakskonjunktion eller villkorskonjunktion. Är förtrogen med hur man använder sig av olika slags konjunktioner.
Räkneord
Har svårt att identifiera räkneord i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens
Kan identifiera ett räkneord i en given text eller mening.
Förstår skillnaden mellan grundtal och ordningstal.
Interjektioner
Har svårt att identifiera interjektioner i en given text eller mening. Har svårt att förstå ordklassens
Kan identifiera en interjektion i en given text eller mening.
Känner (kan räkna upp) till alla interjektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: