Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering matematik- fyrklövern HT 18

Skapad 2018-11-26 14:18 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problem.
Förskola
Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problem.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik - lika/ olika

Tidsperiod: December

Förskolans namn: Skogsgläntans fsk

Grupp: Fyrklövern

Barnens ålder: 2 - 5 år

År och datum:: 26/11- 2018

Vilket innehåll ska behandlas?

Vi ska fokusera på problemlösning och titta på hur vi uppmuntrar barnen att lösa problem på olika sätt i vårt arbete med matematik.

Fokus på barnens delaktighet och att de får lyfta goda exempel för varandra och prova varandras lösningar

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

 •  

  Lpfö98 Rev. 2016

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 •  

  Lpfö98 Rev. 2016

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 •  

  Lpfö98 Rev. 2016

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Vi vill stimulera barnens tillit till sin egen och sina vänners förmågor samt vilja att hjälpa andra.

Alla ska känna att de vill vågar och kan uttrycka sina egna lösningar på problem.

Vi vill att barnen ska upptäcka att det finns olika lösningar på problem och inte bara ett svar.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Att vi ställer utmanade och produktiva frågor till barnen kring problem i vardagen
- Vi dramatiserar en situation med problemlösning för barnen som de får vara med och komma med lösningar på.

- Delar upp barnen i mindre grupper i alla situationer i vardagen.

- Låter barnen reflektera kring sina problem och lösningar.

- Låter barnen dokumentera sina lösningar och lyfta goda exempel för varandra

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- Genom pedagogisk dokumentation på väggarna, genom att reflektera tillsammans med barnen.
- Genom att lägga in dokumentation på uniqum.

Planeringen upprättad av: Emelie och Marie

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: