Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk.8, Jordens resurser och hållbarhet , v.12-23, Sofia skola

Skapad 2018-11-26 14:33 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi
Här arbetar vi med Jordens resurser och hållbar utveckling.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

12

Kartgeografi Afrika
Vatten (s.142-169)

13

Jord och hav (s.170-190)

14

Påsklov

15

Skogen (s.190-207)

16

Resurser i jordskorpan (s.208-224)

17

Repetition och prov

18

Energi (s.290-307)

19

Klimatförändringar (s.308-325)

20

Hållbar utveckling (s.326-355)
Begreppsprov

21

Inlämningsuppgift

22

Inlämningsuppgift

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska använda genomgångar, filmer, böcker, arbetsblad och anteckningar, grupparbete samt källor på nätet.

Hur det ska bedömas?

Detta görs via inlämningsuppgift skriftlig och muntlig redovisning, prov, engagemang under lektioner. 

Vad är det som bedöms?

De kunskaper som visas med en inlämningsuppgift, den muntliga och skriftliga redovisningen samt en Powerpoint, proven och aktiviteter på lektionerna mot kunskapskraven.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: