Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens Grekland och Romarriket

Skapad 2018-11-26 14:34 i Ärentunaskolan Uppsala
Antikens Grekland och Romarriket med inledande text om källor och begrepp
Grundskola 7 – 9 Historia
Du kommer att i det här arbetsområdet få lära dig om Antikens Grekland och Romarriket. Huvudfokus kommer att ligga på Greklands utveckling och expansion.

Innehåll

Kunskapskrav som du bedöms utifrån i detta arbetsområdet 

 • TIDSPERIODER Ha kunskap om förhållanden, skeenden och gestalter
 • SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR, LEVNADSVILLKOR OCH HANDLINGAR Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
 • VILLKOR OCH VÄRDERINGAR Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
 • ANVÄNDA KÄLLMATERIAL Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska det
 • HISTORIANS ANVÄNDNING
 • HISTORISKA BEGREPP

Övergripande frågor till kapitlet

 • Vilka spår från antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid?
 • Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur?
 • Vad är skillnaden mellan ett kulturarv och ett kulturmöte?
 • Vilka orsaker fanns det till att människor och kulturer möttes under antiken och vilka konsekvenser fick dessa möten?
 • Hur fungerade Atens demokrati och hur skiljer den sig mot Sveriges nuvarande politiska system? 

Utvärdering

Utvärdering sker löpande under arbetets gång och genom två skriftliga uppgifter, varav den ena är en källövning (v. 48 samt v. 50). 

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

 • Antiken dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid

 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män

 • Några historiska begrepp till exempel antiken, mellankrigstiden och kalla kriget samt olika syn på dess betydelser

 • Vad begreppen kontinuitet, förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang

 

Uppgifter

 • Antikens Grekland - prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: