Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2018-11-26 15:00 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
Vi har startat upp terminen med Normer och Värden för att få ett bra klimat på avdelningen. Att använda ett trevligt språk, hjälpa och respektera varandra och finna glädje i att kunna leka med alla.

Innehåll

 

Varför

 Målet är att ge barnen verktyg att hantera olika situationer som kan uppstå mellan dem. Hur är jag mot andra och hur vill jag att andra är mot mig ?

Syfte

Vi reflekterar tillsammans olika dilemman och hur man kan lösa dessa. Vi lyfter olika etiska dilemman utifrån barnens egna erfarenheter i vår undervisning

Hur

När det kommer upp en situation som vi kan koppla till Normer och Värden tar vi upp det lite i stunden, sedan väljer vi ut ett dilemma vi vill ta upp i vår undervisning. Vi har använt oss av program från UR (Ugglan och kompisproblemet), olika Bamsekort. Vi har även börjat spela in egna filmer där vi använder oss av två handdockor (en snigel och en hund) som får spela upp olika situationer som uppstått mellan barnen. Hunden och snigeln ger även barnen olika uppdrag som dom får lösa tillsammans

Dokumentation

Vi dokumenterar det som barnen säger och gör med bild och film genom lärplattan och papper och penna. Vi reflekterar kring deras lek och teckningar som avspeglas i projektet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: