Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2018-11-26 15:09 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F
Nu ska du få lära dig mer om området i norra Europa, som heter Norden. Det består av länderna Danmark, Norge, Island, Sverige och Finland.

Innehåll

 

Norden

 

Vi i Norden har mycket gemensamt, även om naturen kan se mycket olika ut beroende på var man bor. Vi har liknande traditioner och högtider och vårt vardagsliv ser ungefär likadant ut vare sig man är dansk, svensk eller norsk.

 

Centralt innehåll

 

Du kommer att få lära dig:

 

 • Fakta om Nordens olika länder och hur natur- och kulturlandskapen ser ut.

 • Var människor bor och varför de bor just där.

 • Namn och läge på Nordens länder, städer och vatten.

 • Att kunna använda kartböcker på ett väl fungerande sätt.

 • Processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 

 • Du kommer att få ta del av fakta från texter och annat material
 • Du kommer att få se Geografens testamente Norden
 • Du kommer få träna dig i kartkunskap och att hantera en kartbok
 • Du kommer att få arbeta tillsammans med andra – kooperativt när du ska träna in begreppen och förklara dem.
 • Du kommer att få möjlighet att öva/visa dina förmågor

 

 Vilka förmågor ska vi arbeta med?

 

Analysförmågan

 

Du kommer få öva på och visa att du kan se likheter och skillnader mellan Nordens länder. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

 

Kommunikativa förmågan

 

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater.

 

Begreppsförmågan

 

Du ska visa att du kan använda geografiska begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

 

Metakognitiva förmågan – Att reflektera kring sitt eget lärande

 

Du kommer få använda dig av själv- och kamratbedömning, detta för att öva på att bedöma ditt egna och andras resultat.

 

Bedömning

 

 1. Jag kan använda mig av och förklara ord och begrepp inom geografin.
 2. Jag kan analysera och göra jämförelser mellan Nordens länder.
 3. Jag kan hantera en kartbok
 4. Jag har kunskaper om Nordens namngeografi
 5. Jag kan resonera om var människor bor och varför de bor just där
 6. Jag kan förklara processer som formar och förändrar jordytan och vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

 

Följande begrepp ska du kunna förklara:

 

Ebb               Flod                                    Erosion                               Markanvändning                     

 

Klimat           Glaciär                                                                                                                                                      

 

Mineral         Bergart                              Malm

 

Tundra          Tjäle                                   Latitud                                Longitud

 

Varm källa    Lava                                    Vulkan                                Gejser 

Topografisk karta                                    Golfströmmen                  Midnattssol                                                  

 

Du kommer bedömas genom muntliga diskussioner i klassrummet och ett skriftligt test.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: