👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 2 Rymden (mall)

Skapad 2018-11-26 15:56 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Från början fanns ingenting förutom en liten prick, inte större än en ärta. Plötsligt exploderad pricken och universum föddes. Nu finns det galaxer, planeter, stjärnor och solar. Vi kommer att arbeta med hur allting i universum skapades. Vi kommer även att lära oss fakta om många olika himlakroppar.

Innehåll

 

Tidsplanering v.3 - v.15 (lägg in vilket områden ni arbetar med varje vecka.)

Mål för eleven:

 • Kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Känna till månens olika faser.
 • Kunna på ett enkelt sätt beskriva eller visa varför vi har olika årstider samt dag och natt.
 • Kunna  på ett enkelt sätt beskriva vad en planet, sol och stjärna är.

 

Förmågor som du tränar på

 • Beskriva och fundera över hur universum och jorden skapades. Fundera över likheter och skillnader mellan olika himlakroppar. (Analys- och resonemangsförmåga)
 • Samtala och diskutera om universum, rymden, planeterna (Kommunikativ förmåga)
 • Träna på olika begrepp: universum, big bang, galax, stjärna, sol, måne, stjärnbild. (Begreppsförmåga)
 • Skaffa dig kunskap och reflektera över ditt eget lärandegenom att prova på olika arbetssätt t.ex. läsa, skriva, experimentera, titta på film, dramatisera och diskutera. (Metakognitiv förmåga)

 

Arbetssätt

 • Läsa och skriva texter om rymden.
 • Titta på faktafilmer om rymden.
 • Dramatisera himlakroppars rörelser.
 • Samtala och diskutera kring olika begrepp för temat.
 • Studiebesök på t.ex. observatorier eller Cosmonova.
 • Redovisa arbeten om rymden

Bedömning (hur och när din kunskap bedöms)

 • Du är delaktig i diskussioner och svarar på frågor om rymden.
 • Du kan enkelt redogöra för hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra i tal, skrift eller dramatisering.
 • Du kan enkelt beskriva muntligt eller i serieform beskriva hur universum bildades.
 • Du kan enkelt beskriva varför vi har olika årstider samt dag och natt, muntligt med t.ex.jordglob och en lampa eller med bild och text.
 • Du kan förklara och använder de begrepp som vi har tränat på i dina diskussioner eller beskrivningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3