Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans & Rörelseprojekt - ht2018

Skapad 2018-11-26 16:38 i Friskolan Metis Grundskolor
Eleverna kommer under 4-5 veckor arbeta med ett Dans- och Rörelseprojekt där de själva skapar rörelser till egen vald musik. Det färdiga resultatet filmas som redovisning. Under projektets gång skriver eleverna "loggbok" där eleverna beskriver vad de har gjort, hur gruppen jobbar, hur de går vidare, vad de kan göra för att utveckla dig själv, samt hur de jobbar mot målen.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Du kommer under 5 veckor arbeta med ett Dans- och Rörelseprojekt där du själv skapar rörelser till egen vald musik. Det färdiga resultatet filmas som redovisning. Under projektets gång för du "loggbok" där du beskriver vad du har gjort, hur gruppen jobbar, hur ni går vidare, vad du kan göra för att utveckla dig själv, samt hur ni arbetar mot målen.

Innehåll

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att

 • anpassa dina rörelser till musik och rörelseprogram efter takt, rytm och sammanhang (Begreppslig förmåga)
 • planera ditt dans- och rörelseprojekt (Förmågan att hantera information)
 • utvärdera aktiviteten genom att samtala om sina upplevelser (Metakognitiv förmåga)
 • föra enkla och underbyggda resonemang om hur projektet tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan (Analysförmåga/Kommunikativ förmåga)

Undervisning

 • Genomgång av projektet, arbetsgång, kunskapskrav, redovisning
 • Eget arbete i grupper om 2-4 st elever. Skapa rörelser till egen vald musik
 • Skriva loggbok varje vecka där du beskriver vad du gjort, hur gruppen arbetat, hur du/ni går vidare, vad du gjort för att utveckla dig själv samt hur ni arbetat mot målen
 • Videofilma det färdiga projektet

 

Tidsplan

Vecka 47      Genomgång projektet, arbetsgång, kunskapskrav, redovisning. Skapa grupper om 2-4 st elever/grupp. 

Vecka 48-50 Eget arbete med att skapa rörelser till den egen valda musiken. 

Vecka 2        Filmning samt redovisning

                              

 

Bedömning

Du kommer att bedömas efter kvalitativa aspekter som val av rörelser, på vilket sätt rörelserna utförs i rummet, med vilket tempo och med vilken karaktär, dvs. hur rytm och rörelser anpassas till eller samspelar med exempelvis musikens genre. Även musikmål finns med i projektet vilka kommer att bedömas av musiklärare Suzanne. 

 I detta arbetsområde bedöms i vilken grad du:

 • i dans och rörelseprogram till musik anpassar dina rörelser till takt, rytm och sammanhang
 • anpassar dina rörelser i relation till den valda musiken
 • rör dig i förhållande till musikens grundpuls med olika rytmiseringar
 • anpassar rörelser till syfte och sammanhang (traditionell och modern dans, rörelser och helheten av hela rörelseprogrammet)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: