Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - läsförståelse

Skapad 2018-11-26 17:29 i Ängsnässkolan Huddinge
Det går inte en dag utan att du läser något på engelska. Tänk efter; musiktexter, dataspel, instruktioner och information på internet. Tänk dig att också kunna läsa spännande och intressanta böcker på engelska och att kunna läsa nyheter och artiklar på engelska från hela världen. Därför kommer du att få träna dig på att förstå engelsk text.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Det går inte en dag utan att du läser något på engelska. Tänk efter; musiktexter, dataspel, instruktioner och information på internet. Vi behöver kunna läsa och förstå på engelska.

Innehåll

Det här ska vi lära oss

Målet är att du ska:

 • förstå engelska texters/tals innehåll och sammanhang
 • kunna visa att du förstår innehållet i olika typer av text/tal på engelska

Så här ska vi jobba

Du får visa din förmåga att förstå texter genom att t.ex; svara på innehållsfrågor, själv formulera frågor och påståenden, översätta, återberätta, sammanfatta, diskutera och följa skriftliga instruktioner.

Vi arbetar digitalt med Clio online och analogt med andra texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6

Matriser

En
ENGELSKA läsförståelse

På väg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Eleven kan förstå vissa delar av innehållet i tydlig talad enkel engelska med hjälp av ordbok eller liknande.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan till viss del med mycket lärarstöd redogöra för innehållet som den lyssnat till.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: