Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "Skolförberedande"

Skapad 2018-11-26 17:37 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Förskola

Innehåll

Vi har valt att ha skolförberedande som tema för Femårsgruppen minst två gånger i veckan för de barn från Paletten och Solgården som tillsammans ska börja i förskoleklass efter sommaren. Vi har valt detta för att barnen ska bli en sammansvetsad grupp och känna sig redo att börja skolan samt veta vad som förväntas av dem.

Vi arbetar för att stärka barnens självtillit för att de ska känna sig trygga och säkra i sig själva och i gruppen när de börjar förskoleklassen.  Vi diskuterar tillsammans med barnen om skolans rutiner, hur det går till på skolan samt deras rutiner. Vad som skiljer sig och vad som är lika med förskola - skola.Vi har lek/rörelse i skolans gymnastiksal och ska även få äta lunch i skolans matsal en gång i veckan under vårterminen.

 

Målkriterier

Vi vill att barnen ska känna att de är redo att börja i förskoleklassen. Att de har självtillit, en bra och stabil självkänsla och tror på sig själva. Även att de känner sig trygga med varandra i gruppen.

Efter detta läsår önskar vi att barnen har lärt sig om bra samarbete samt att det kan vara väldigt bra att samarbeta.. De ska ha en bra inställning till samarbete med alla olika individer. Det är viktigt att barnen kommunicerar för att samarbetet ska bli bra och fungera. Det är väldigt bra att kunna kompromissa. Barnen ska träna på att  tycka att det är okej att allting inte går som man har tänkt men att det inte gör någonting. Vi vill också  att barnen skall respektera varandra och  att man  får ha olika åsikter.

 

Avslutning

Vi kommer att, tillsammans med barnen, har en överraskningsdag.

Mer info kommer framöver. 

Uppgifter

 • Värdegrund och normer

 • Naturkunskap och Teknik

 • Språk och Kommunikation

 • Lek och Socialt

 • Skapande

 • Utflykter

 • Matematik

 • IKT

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: