Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2018-11-26 17:48 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9

Innehåll

Mål

Målet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig mer om...

 • Decimaltal och olika områden då det används (pengar, längd, vikt).
 • Positionssystemet och positionernas värde (tiondelar, hundradelar och tusendelar).
 • Utvecklad form med decimaltal.
 • Fenomenet "en hel" (med koppling till bråk och procent).
 • Uppställning med decimaltal (addition och subtraktion).
 • Enkel multiplikation med decimaltal. 
 • Talmönster med decimaltal
 • Avrundning med decimaltal

De här förmågorna kommer du få träna under kursens...

 • Hur du kan genomföra problemlösningsuppgifter. Du kommer få öva på olika strategier för att förstå och genomföra problemlösning. 
 • Dels fokus vid att resonera kring rimlighet och i det sammanhanget även föra matematiska resonemang. 
 • Även fokus vid att samtala om matematik och genomföra uppgifter tillsammans med andra.
 • Välja och använda lämpliga metoder för att genomföra beräkningar.

Arbetssätt

För att du ska nå målen för den här kursen kommer du få jobba med...

 • Matteborgen 5A - Kapitel decimaltal.
 • Problemlösning (en hel lektion per vecka)
 • Uppgifter och övningar tillsammans med ditt team och din nyckelkompis. Ni kan få diskutera vissa frågor tillsammans, spela spel eller göra något praktiskt (rita, klippa, klistra eller vara utomhus).
 • Med hjälp av iPad kommer vi att spela in oss själva när vi beskriver tillvägagångssätt. Detta för att eleven ska få höra sig själv resonera och diskutera detta med andra.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur långt du har kommit i att nå kursens mål.

I följande moment kommer du få möjlighet att visa vad du har lärt dig:

 • De uppgifter som du gör tillsammans med dina klasskamrater
 • När du deltar aktivt i de gemensamma genomgångarna
 • Problemlösningsuppgifterna
 • Inspelade filmer av eleven själv
 • Ett avslutande prov

Matriser

Decimaltal

Måste öva mer
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: