Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde stopp min kropp och konfliktlösning

Skapad 2018-11-26 18:27 i Höjdens förskola Färgelanda
Förskola
Vi vill arbeta med stopp min kropp och konfliktlösning då det känns som att barngruppen behöver det.

Innehåll

Fokusområde Normer och värden med fokus på Stopp min kropp och konfliktlösning.

#Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

”öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar”

”sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler”

 

Innehåll:

Vi vill arbeta med detta då vi upplever att många barn inte lyssnar när någon säger stopp, både verbalt eller kroppsligt. Men vi har också flera smågrupper där barnen ibland inte får vara med, de blir uteslutna. Vi vill också arbeta med mål från likabehandlingsplanen, hur man skapar goda kompisrelationer och trygghet i barngruppen.  

 

Målkriterier:

Utveckling pågår när varje barn:

*Barnen visar att de inte vill något ex krama

*Barnen visar förståelse när någon visar/säger stopp

*Har ett tillåtande gruppklimat

*Lösa konflikter barnen emellan

 

Insatser för att nå målet:

*Dramatisera konflikter

*Se på film ang. stopp min kropp och diskutera

*Diskutera kring tecknet stopp och hur man ska respektera det

*Diskutera hur man kan lösa konflikter

 

Litteratur:

 

Barnens delaktighet:

Barnobservationer, pedagogisk dokumentation, återkommande samtal ex matsituationer

 

Vårdnadshavarnas delaktighet:

Vårdnadshavarnas delaktighet sker genom unikum, att vi lägger upp blogginlägg som alla vårdnadshavarna kan ta del av och att det sker en daglig dialog med vårdnadshavarna där vi kan diskutera det vi gjort.

  

Förutsättningar för att insatserna ska bli av:

Vi diskuterar tillsammans med barnen hur man är mot varandra, visa film om samtycke, att man ska fråga innan man exempelvis kramar någon. Dramatisera olika konflikter och diskutera dem tillsammans med barnen. 

 

Utvärdering:

Pedagogerna genomför en analys av den pedagogiska dokumentationen, av reflektionsprotokoll men också genom barnobservation och barnintervjuer.

Utvärdering och sammanställning planeras till 7/1-19.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: