👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-11-26 19:50 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Mänskliga rättigheter. Barns rättigheter och villkor. FN
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Mänskliga rättigheter.

Barns rättigheter och villkor.

FN

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Söka information om samhället från medier och internet.

Reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar och principer.

Kunna samarbeta, samtala och diskutera. 

Redovisa ett arbete.

Bedömning - Du ska redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter samt ge exempel.

 • förklara vad FN är och hur FN uppstod
 • ge exempel på vad FN gör
 • förklara vad de mänskliga rättigheterna är
 • ge exempel på mänskliga rättigheter
 • förklara vad barnkonventionen är
 • ge exempel på artiklar i barnkonventionen
 • ge exempel på barns rättigheter i Sverige
 • kunna ge exempel på skyddsnät för barn i Sverige

Du visar dina kunskaper genom: muntlig redovisning , VÖL-diagram samt visade förmågor under processen i grupparbetet. 

Undervisning och arbetsformer

Film

Bildspel 

Basgrupper - diskussioner, redovisningar

Bikupa 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6