Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2018-11-26 20:14 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Vi på Skogsbäret kommer att fortsätta vårt tema inom Naturvetenskap och teknik. 📱📸🔦

Innehåll

Skogsbäret planering inom Naturvetenskap och teknik.

Vi, pedagoger vill fånga och väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik genom att erbjuda olika aktiviteter, upplevelser och experiment inom temat.

Barn och pedagoger kommer att samtala och arbeta med den teknik som vi stöter på i vardagen.

Barn och pedagoger kommer arbeta med olika fysikaliska fenomen och kemiska processor i barnens vardag på förskolan och se samband i naturen. Där vi bekantar oss med ord och begrepp som ljus och skugga. Vatten/ is/snö och halka.

Barnen kommer att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker tillsammans i leken och i aktiviteter

Barn och pedagoger kommer att utforska och undersöka digital teknik med surfplattan.

Vi, pedagoger arbetar med det sociala samspelet i barnens lek, rutiner och i olika undervisningssituationer.

För att främja barnens utveckling och lärande kommer vi att arbeta med kommunikation, lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama. Detta gör vi för att utveckla den skapande förmågan och för att erbjuda olika uttrycksformer för barnen. De ska kunna förmedla tankar, upplevelser och erfarenheter på olika sätt. Vi, pedagoger kommer att ställa frågor och låta barnen reflektera över sitt eget lärande i mindre grupper och dokumentera deras lärande i Unikum.

Parallellt med temat om teknik kommer vi att arbeta med julpyssel, luciasånger och julmusik och dans.🎄🎄🎄

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: