Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi

Skapad 2018-11-26 20:27 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Ett arbetsområde där vi kommer att läsa många olika dikter, lära oss lite om diktens form och skriva egna dikter.

Innehåll

Tid: 

v. 48-51

 

Arbetssätt:

  • Läsa dikter (högt, i par, i grupp, i helklass m.m.)
  • Genomgångar om olika former av dikter
  • Träna på att analysera dikter (i grupp, par, enskilt)
  • Träna på att skriva dikter

 

Examination:

  • Läsa en dikt högt (för klassen eller inspelat)
  • Analysera en dikt
  • Skriva en egen dikt
  • Illustrera en dikt

Matriser

SvA
Poesi

Läsa och analysera dikter

F
E
C
A
Läsa med flyt
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan läsa en dikt högt med flyt.
Du kan läsa en dikt högt med gott flyt.
Du kan läsa en dikt högt med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan göra enkla sammanfattningar av dikters innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av dikters innehåll.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av dikters innehåll.
Tolka & resonera om budskap
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i dikter.
Du kan föra utvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i dikter.
Du kan föra välutvecklade resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i dikter.

Skriva och illustrera dikter

F
E
C
A
Skriva texter
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan skriva en dikt som är begriplig och i huvudsak anpassad till diktens genre.
Du kan skriva en dikt med relativt väl fungerande språk och som relativt väl är anpassad till diktens genre.
Du kan skriva en dikt med väl fungerande språk och som väl är anpassad till diktens genre.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Når ej kunskapskravet i denna uppgift.
Du kan illustrera din dikt så att text och bild samspelar och så att bilden förstärker och levandegör diktens budskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan illustrera din dikt så att text och bild samspelar och så att bilden förstärker och levandegör diktens budskap på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan illustrera din dikt så att text och bild samspelar och så att bilden förstärker och levandegör diktens budskap på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: