Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan Tema faktatexter/beskrivande text

Skapad 2018-11-26 20:52 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska NO (år 1-3)
Under terminen kommer du få lära dig mera om genren faktatexter. Du kommer få träna på hur en faktatext är uppbyggd, att söka information för att sedan skriva egna texter och på din läsförståelse av faktatexter.

Innehåll

Syfte, du ska få lära dig:

Utöver de nedanstående syften, kopplade till Lgr11 så ska du få lära dig:

 • hur man kan söka fakta via internet och böcker
 • sortera din fakta i tankekartor 
 • hur en faktatext är uppbyggd
 • skriva egna faktatexter utifrån tankekartor 
 • läsa och förstå faktatexter

Undervisning:

 • söka fakta via ne.se/junior, google samt böcker
 • enskilt och gemensamt läsa och bearbeta olika faktatexter utifrån innehåll och uppbyggnad
 • enskilt och gemensamt skriva egna faktatexter utifrån teman vi arbetar med på NO:n och SO:n
 • svara på frågor till faktatexter

Under arbetets gång kommer du bedömas på din förmåga att:

 • ta ut viktig information och placera den i en tankekarta eller 6-fältare
 • söka information från olika källor och kunna återge den med egna ord
 • skriva egna faktatexter läsligt för hand eller på ipad
 • läsa och förstå innehållet i enkla faktatexter
 • följa skrivregler

Konkretiserade mål, du ska: 

 • kunna ta reda på fakta genom att använda internet eller böcker
 • fylla i den fakta du tar reda på i en tankekarta 
 • utifrån din tankekarta återge information i en faktatext som du skriver för hand eller på ipad
 • använda stor bokstav och punkt i dina texter
 • läsa en faktatext och kunna svara på frågor utifrån de

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3

Matriser

NO Sv SO SvA
Liljeforsskolan: Tema faktatexter

Du är påväg att nå målet
Du når målet
Du når målet mycket väl
Söka information
 • Sv   3
 • SvA   3
Du behöver stöd av en vuxen för att söka information och placera den i en tankekarta eller 6-fältare.
Du kan på egen hand söka information ur enklare texter och placera den i en tankekarta eller 6-fältare.
Du behöver stöd av en vuxen för att söka information ur längre texter och placera den i en tankekarta eller 6-fältare.
Skriva faktatexter som återger information.
Du behöver stöd av en vuxen för att kunna skriva en enkel faktatext utifrån informationen du skrivit i din tankekarta eller 6-fältare.
Du kan på egen hand skriva en enkel faktatext utifrån informationen du skrivit i din tankekarta eller 6-fältare. Du återger den viktigaste informationen.
Du kan på egen hand skriva en längre faktatext utifrån informationen du skrivit i din tankekarta eller 6-fältare. Du återger mycket information.
Använda relevanta ord och begrepp
 • Sv   3
 • SvA   3
Du behöver stöd av en vuxen för att använda viktiga och relevanta begrepp i din text för att den ska bli begriplig.
Du kan på egen hand använda viktiga och relevanta begrepp och använder dem på ett sätt som gör din text begriplig.
Du kan på egen hand använda flera viktiga och relevanta begrepp och använder dem på ett sätt som gör din text begriplig.
Följa skrivregler.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SvA   3
Du behöver stöd och påminnelse av en vuxen för att komma ihåg stor bokstav och punkt. Du behöver stöd med hur du ska bygga upp dina meningar och hur ord stavas.
Du kommer själv oftast ihåg stor bokstav och punkt. Du kan på egen hand oftast bygga upp meningar och vet hur de flesta ord stavas.
Du kommer själv ihåg stor bokstav och punkt. Du kan på egen hand bygga upp meningar och vet hur alla ord stavas.
Läsa och förstå
 • Sv   3
 • SvA   3
Du behöver stöd av en vuxen för att läsa och förstå en faktatext.
Du kan på egen hand läsa en faktatext och förstår det mesta utan stöd av en vuxen.
Du kan på egen hand läsa en faktatext och förstår innehållet utan stöd av en vuxen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: