Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan Date-materialet tillgänglig lärmiljö

Skapad 2018-11-26 21:05 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
I det här temat kommer du få träffa Professor Inga Hinder och hennes vänner. I Inga Hinders brev leder hon oss vidare från temaområde till temaområde. Du kommer få arbeta med delaktighet, attityd och tillgänglighet. du kommer att få höra sånger och berättelser. Jobba enskilt, i grupp och i par. Vi kommer att arbeta med detta på Kompis och SO lektionerna.

Innehåll

Under det här arbetsområdet kommer du få:

 • undersöka lärmiljön och upptäcka eventuella hinder

 • komma på enkla lösningar som gör skolan mer tillgänglig för alla

 • ökad förståelse för att människor fungerar på olika sätt

 • förståelse för att miljön måste utformas för att fungera för alla

Det här ska vi jobba med:

Temaområde 1 - Välkommen in

 • om framkomlighet i skolans miljöer
 • att lärmiljön är fri från allergiframkallande produkter
 • om livsmedel och måltidsgemenskap

Temaområde 2 - Koncentration och lärande

 • vad är koncentration och arbetsro för dig

Temaområde 3 - Se och hör, prata och gör

 • om vad en god kommunikativ lärmiljö är, när det gäller verbal kommunikation och läsning
 • fokus på den pedagogiska och sociala miljön 

Temaområde 4 - Tänk tillgänglighet - se olikheterna

 • om orättvisor, rättvisa, ansvar och hänsyn om tillgänglighet. Fokus på attityder, bemötande och förhållningssätt kopplat till funktionalitet och kroppsliga olikheter.

 

Under arbetets gång vill vi att du deltar aktivt på lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: