Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division

Skapad 2018-11-26 21:08 i Tegelbruksskolan Falun
Planering som utgår från Kapitel 1 i Favorit Matematik 4A
Grundskola 4 Matematik
Vi lär oss olika sätt att tänka när man räknar division. Vi lär oss hur man räknar med rest och kort division. Vi lär oss också hur man dividerar med 1000!

Innehåll

Hur vi jobbar

På våra matematiklektioner utgår vi från läromedlet Favorit Matematik. Favorit Matematik är upplagt lektion för lektion. Varje lektion förväntas eleven räkna klart två sidor (Grundsidorna). Om eleven hinner klart får de välja mellan att göra "ÖVA" sidan som består av mer träning eller "PRÖVA" sidan som är mer utmanande.

 

Läxor

Elevernas läxor kommer att vara digitala. Eleverna kommer att få uppdrag i appen NOMP. Syftet med den läxan är att eleven får träna det vi redan jobbat med i skolan. Eleverna får endast uppgifter som de klarar av själva. Vårdnadshavare får gärna vara med när uppgifterna görs, Men det är inte ett krav. NOMP går att komma åt på alla smartphones, surfplattor och datorer. Elevens inloggning är deras skolkonto hos google. Här hittar du NOMP > www.nomp.se

 

Bedömning

Eleven bedöms kontinuerligt utefter vad de presterar på lektioner och i sina läxor på NOMP. I slutet av varje område gör eleverna ett sammanfattande prov. I matrisen nedan kan både eleven och vårdnadshavaren se hur elevens utveckling ser ut. En sammanfattande matris finns också under ämnet Matematik i Unikum.

Uppgifter

 • MA-prov Kapitel 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Division

Kan utveckla
Kan
Huvudräkning: Division
Division med rest
Kort division
Division med 1, 10, 11 och 1000
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: