Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2018-11-26 21:44 i Noltorpsskolan Alingsås
Grovplanering: temaarbete om rymden (åk 2)
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Bild Teknik
Du kommer i temaområdet rymden att få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder. Vi kommer också att prata om vårt solsystem med planeter och om vår närmaste stjärna solen, hur vetenskapsmännen tror att allt startade (Big bang).

Innehåll

 1.  

Arbetsområde:

Du kommer i temaområdet rymden att få lära dig om jordens, solens och månens rörelser och månens faser. Du kommer också få lära dig känna igen några olika stjärnbilder och att stjärnhimlen ser olika ut vid olika delar av året.

Vi kommer att prata om vårt solsystem med planeter, om vår närmaste stjärna solen och om hur vetenskapsmännen tror att allt startade (Big bang)

Du kommer få träna dig på att läsa och skriva faktatexter. Du kommer också att arbeta med olika skapande aktiviteter med tema rymden.

 

Konkreta mål:

Du ska ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • skriva olika sorters texter (faktatext och berättande text).
 • söka information om rymden i böcker och på film.
 • återberätta enkel fakta om rymden.

Bedömning:

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • Du ska kunna förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och visa detta med hjälp av rekvisita.
 • Du ska känna igen och namnge någon/några stjärnbild(er) och kunna berätta något om myten kring stjärnbilden.
 • Du ska med hjälp av stödord skriva enkla faktatexter om rymden. 

Undervisning:

Du kommer i temaområdet rymden att få lära dig om

 • Universum. Hur stort är Universum? Hur ser Universum ut? Hur vetenskapen säger att Universum kom till (Big Bang)
 • vårt solsystem med dess planeter och om solen, vår närmsta stjärna
 • jordens, solens och månens rörelser och hur lång tid dessa rörelser tar. Bygga en modell som visar rörelserna.
 • varför det blir dag och natt
 • varför det blir olika årstider
 • månens faser
 • några olika stjärnbilder och deras myter samt att stjärnhimlen ser olika ut vid olika delar av året.

 

 

Några ord och begrepp som vi kommer att lära oss om och arbeta med:

Universum, Big bang, stjärna, gasklot, galax, Vintergatan, planet, måne, kretsa runt, omloppsbana, snurra runt jordaxeln, solsystem, månens faser, stjärnbild, astronaut, gravitation, 

 

Vi kommer att lära oss om rymden genom att:

 • läsa texter (fakta och berättelser)
 • skriva texter
 • titta på filmer
 • samtala
 • samarbeta i mindre grupper
 • bygga en enkel modell över solen, jorden och månen som visar dess rörelser. Träna och sedan redovisa sina kunskaper med hjälp av modellen (film)
 • göra studiebesök på Tänknik i Vårgårda.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: