Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 7 Ma Enheter & Geometri DJ,FL,CB,MSr

Skapad 2018-11-26 23:10 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Matematik kurs ht 2018 Enheter & Geometri
Grundskola 7 Matematik
Geo = jord, och Metria = mäta är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer har. Geometrin var en av de två ursprungliga matematiska delarna. Den andra var studerandet av tal.

Innehåll

 Jä ht 18 åk 7 Ma Enheter & Geometri

Mål för elev

- Att kunna använda prefix och olika enheter för längd, vikt, volym, tid och hastighet.

- Att kunna lösa hastighetsproblem

- Att kunna mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva

- Kunna beräkna vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

- Beskriva olika slags vinklar, trianglar och fyrhörningar

- Beräkna omkretsen av olika geometriska figurer

- Räkna med skala

Genomförande 

Vi har gemensamma genomgångar  Eleven arbetar parallellt enskilt och i grupp i boken. Vi använder spel eller övningar på datorerna för att digitalt träna innehållet på arbetsområdet. Du har möjlighet att visa dina kunskaper under diskussioner och vid genomgångar under lektionerna. Vi kommer även att avsluta kursen med ett skriftligt prov fredag v 46.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 • lösa problem 

 • ha kunskaper om matematiska begrepp.

 • välja och använda matematiska metoder.

 • kunna föra och följa matematiska resonemang

 • använda dig av uttrycksformer så att du kan redogöra beräkning och resultatet.

Innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Metoder för beräkning av omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Jä ht 18 åk 7 Ma Enheter & Geometri DJ,FL,CB,MSr

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett
Du löser problemet men kommer inte alltid fram till rätt svar. Du löser delar av problemet på ett korrekt sätt. i huvudsak fungerande sätt
Du löser en uppgift och kommer fram i de flesta fall till ett korrekt svar. Dina lösningar kan ibland vara svåra att följa och innebär ibland en viss prövning. relativt väl fungerande sätt
Du löser problemet och ditt svar är korrekt avrundat och har rätt enhet. Du är säker på den effektivaste matematiska strategin att använda. väl fungerande sätt
Begrepp
Du har kunskaper om matematiska begrepp som är
Du kan hantera och förklara de mest grundläggande begreppen som t.ex. prefixen kilo, hekto, deci, centi och milli grundläggande
Du kan hantera skillnaden mellan hastighet och medelhastighet och du kan betydelsen av samtliga genomgångna prefix. Du kan också namnen på de grundläggande figurerna t.ex. de olika trianglarna och fyrhörningarna. goda
Du kan skal-begreppen och alla andra begrepp som vi arbetat med när det gäller enheter och geometri. mycket goda
Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder som är
Du använder en metod som inte alltid fungerar. Du provar dig fram och har ibland inte någon direkt fungerande metod. i huvudsak fungerande
Du använder metoder som fungerar men det kan vara fel enheter som används. I de flesta fall kommer du fram till ett korrekt svar. ändamålsenliga
Du hittar alltid metoder som fungerar och som snabbt gör att du kommer fram till ett korrekt svar. ändamålsenliga och effektiva
Resonemang
Du kan föra resonemang samt ge förslag på alternativa tillvägagångssätt på ett...
Exempel: Du motiverar enkelt t.ex. att svaret måste vara rimligt därför att... enkelt och till viss del underbyggt sätt
Exempel: Du motiverar enkelt t.ex. att svaret måste vara rimligt därför att... utvecklat och relativt väl underbyggt sätt
Exempel: Du har motiverat svaret utförligt , gärna med mer än ett argument. Du motiverar med beräkning och visar på svarets rimlighet. välutvecklat och väl underbyggt sätt
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning.
Du utrycker dig enkelt och tankegången går att följa. Din redovisning omfattar inte hela uppgiften men är begriplig och möjlig att följa. i huvudsak fungerande
Du uttrycker dig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk. Din redovisningen omfattar större delen av uppgiften, är lätt att följa och det matematiska språket är acceptabelt. ändamålsenligt
Du uttrycker dig med säkerhet och använder genomgående ett relevant och korrekt matematisk språk. Din redovisningen omfattar hela uppgiften, är välstrukturerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi. ändamålsenligt och effektivt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: