Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi Evolution vt 21

Skapad 2018-11-27 07:09 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola F Biologi
Charles Darwin, en engelsk vetenskapsman på 1800-talet kom med en teori om hur arter uppstår och att livet utvecklats ur enkla organismer till allt mer komplicerade. Den evolutionsteorin stämmer fortfarande och ni ska ska lära er om vad som driver utvecklingen, vilka bevis som finns och få en känsla för evolutionära tidsbegrepp. Evolutionen pågår ständigt men tar tid. Arter bildas och arter dör ut. Just nu pågår ett sjätte massutdöende av arter orsakade av människor. Därför finns det globala målet "Ekosystem och Biologisk Mångfald" som vi ska diskutera.

Innehåll

 

Global mål som extra mycket hör ihop med området:

 

 Innehåll:

Genomgångar, film, diskussioner, uppgifter och arbete med fakta och frågor i boken, studiebesök. 

 Bedömning görs på:

-lektionsarbetet  

-faktakunskaper redovisade muntligt och/eller skriftligt. 

 

Kunskapsmål:

-Känna till Charles Darwin sid 357-358

-Känna till vetenskapliga bevis  för evolutionsläran. Sid 348-349 + anteckningar om likheter i byggnad, fosterutveckling och DNA

-Känna till viktiga händelser i livets 4 miljarder år långa historia sid 350-353

-Veta hur evolutionen fungerar och hur nya arter kan uppstå sid 356-357

 

Lär mer

-Känna till hur Darwin förklarade evolutionen med "kamp för tillvaron" och "naturligt urval". Exempel med giraffens utveckling samt teorin om varför arterna på Galapagosöarna bara finns där sid 358-359.

-Känna till teorier om var livet på jorden uppstod och vilken roll syrgas har för organismernas utveckling sid 360-361

-Kunna beskriva en teori om hur växt-och djurceller utvecklades från bakterier sid 361

 

 

Filmer: 

Dagen jordklotet förändrades. Nedslaget 5 min https://sli.se/r/GTJ6

Jesper Rönndahls 5 filmer om Evolution:

1) Vem  är det som kör? https://youtu.be/F80q4LvXxrY

2) Anpassa dig! https://youtu.be/CtLwrG7PHfA

3) Smakar det så kostar det. https://youtu.be/5Jngcq6X5fU

4) Det ska  vara flärp i år. Igen https://youtu.be/5uyeLG0Z9oE

5) Släktforskning. https://youtu.be/ePTIEpobKvE

 Evolutionens mekanismer 3 min på NEplay

Biologisk mångfald inom en art 5 min: https://sli.se/r/6Lp4 

 

Uppgifter

 • Bi prov på evolution v 18 vt 21

 • Bi studiebesök Naturmuseet v 15

 • Bi "Evolutionen och Darwin " v 13

 • Bi "Om livets uppkomst och utveckling" v 11

 • Biologi bedömningsuppgift Evolution

 • Bi prov på Evolution v 49

 • Biologi bedömningsuppgift Evolution

 • Biologi bedömningsuppgift Evolution

 • Biologi bedömningsuppgift Evolution

 • Bi Evolution sammanfattning del 1 10 min

 • Globala målen (2017) 17 min

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: