Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2018-11-27 07:52 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Teknik Matematik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om att programmera och om hur en dator fungerar. Du ska få lära dig om olika tekniska system som finns i samhället, som system för transport, el, vatten och avlopp.

Innehåll

Du kommer att få lära dig att programmera en ino-bot och micro-bit i teknik.

Du kommer att få lära dig om hur en dator programmeras.

Du kommer att få lära dig om det binära talsystemet i matematik.

Du kommer att få lära dig se samband mellan teknik och matematik.

Du kommer att få lära dig om viktiga tekniska system i samhället.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att systematiskt pröva och ompröva dina lösningar inom programmering.

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att diskutera  och bidra med förslag till lösningar.

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att resonera om samhällssystem och hur de förändrats över tid.

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att resonera om hur de tekniska systemen påverkar, samhället, människan och miljön.

Arbetssätt

En gång i veckan kommer du och en kompis att få programmera med micro-bit och ino-bot målet är att få den att utföra något ni i förväg bestämt.

Du kommer att få se program om programmering.

Du kommer att få se korta filmklipp om olika viktiga samhällssystem och svara på frågor till filmerna.

Du kommer att få resonera om hur en del samhällssystem utvecklats över tid.

Du kommer att få resonera om hur samhällssystemets fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

 

Uppgifter

 • Filmer om infrastruktur

 • Filmer om programmering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6

Matriser

Ma Tk
Tekniska system

Träna mer
Novis
Gesäll
Mästare
Programmering
Programmera genom att testa och pröva. Komma med förslag till lösningar.
Eleven kan inte genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva systematiskt möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla digitala modeller.
Dokumentation
Dokumentera samhällssystem med texter och skisser.
Eleven gör inte enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Resonemang
Resonera om hur tekniska system i samhället har förändrats över tid och fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Ord och begrepp
Kunna förstå använda ord och begrepp. Kunna några viktiga delar i en dator.
Eleven kan ännu inte beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: