Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension i svenska

Skapad 2018-11-27 08:15 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Välj en bok på svenska, roman, biografi, faktabok eller annan lämplig bok. Läs den och skriv en recension av den på svenska.

Innehåll

 


 


Uppgift: Läs en bok på svenska och skriv en recension på den. Välj gärna en roman, men även en biografi, faktabok eller någon annan typ av bok som verkar intressant. Välj en bok som verkar intressant och rolig, som du tror att du kan klara av. Be gärna om hjälp om du har svårt att välja bok.


Läs boken och skriv en recension. Använd häftet ”Hjälpreda vid recensionsskrivning” när du skriver. Den innehåller förslag till vad man kan ta upp. Man kan använda ett eller flera förslag ur den, men man måste inte använda den.


Vid recensionsskrivning, som är bedömning av boken och läsningen, ska man redan i inledningen kommentera det man tycker är viktigast, bäst, sämst, konstigast, mest iögonfallande eller liknande. Man kan även göra en jämförelse mellan två böcker som har något slags koppling som t.ex. ”Robinson Kruse” av Daniel Defoe och ”Flugornas herre” av William Golding. Läsaren vill snabbt ha ett omdöme om boken för att se om den kan vara intressant att läsa.


I inledningen ska man också försöka fånga läsaren. Man ska försöka locka läsaren att läsa hela recensionen. Det kan man göra genom att ge läsaren en försmak av vad man ska skriva om (kom ihåg inledningen av ”Indiana Jones”, ”Raiders of the lost arc”). Ett ytterligare sätt att fånga läsaren av recensionen är att t.ex. skriva ”De flesta tror att filmen E.T. (som vi såg) handlar om en pojke som möter en utomjording, men jag har en helt annan idé om vad den handlar om”. Läsaren blir då förhoppningsvis spänd på att höra vad just du har för annorlunda idé.


Efter inledningen kan man börja ta upp och kommentera händelser, karaktärer, språk, struktur, perspektiv och så vidare. Man kan även kommentera själva läsprocessen, det vill säga, hur det var att läsa boken.


Försök att kommentera mycket. Var gärna personlig och tala om vad du tänker, tycker och känner när du läser. Undvik att referera (återberätta handlingen) för mycket, man lär sig mera av att kommentera. Försök också att blanda kommentarer och referat i stället för att ha en lång referatdel med en kort kommentar i slutet av recensionen.


I brödtexten, den löpande texten mellan inledning och avslutning, kan man använda bokens titel några gånger. Den kan fungera som en enkel röd tråd. Som röd tråd använder man annars det som man tar upp i inledningen och kommenterar. Det som man tycker är viktigast, bäst, sämst, konstigast eller mest iögonfallande. Den röda tråden bör alltså tas upp några gånger i brödtexten för att hålla ihop recensionen, för att få den att kännas som en helhet.


Den röda tråden ska då också finnas med i avslutningen. Där är den det viktigaste i sammanfattningen av vad man tycker om boken. I avslutningen är det även bra att ha med en extra ”knorr”, att man t.ex. kopplar ens röda tråd till någonting i det verkliga livet som alla kan känna igen sig i, eller till något eget personligt som man vill delge läsaren.


Om man tycker att det är svårt att skriva en recension kan man för att klara betyget E endast skriva ett referat av boken. Men kom ihåg att referat alltid ska skrivas i presens (nutid). Dela också in texten i stycken där ni hoppar över en rad mellan varje stycke. Det gäller vare sig ni skriver recensionen på dator eller för hand.


 


Lycka till med läsandet och skrivandet


Mats Sundin


 


 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: