Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English - Listening and Podcast

Skapad 2018-11-27 10:34 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du kommer få träna på din hörförståelseförmåga genom att lyssna på olika berättelser och Podcast.

Innehåll

Pedagogisk planering

Ämne: Engelska - Listening and Podcast

Årskurs 6

 

Nationella och Övergripande mål;

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

·      kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

·      kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

·      kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

 

 

Fokusförmågor/syfte:

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·      förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

·      formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

·      använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

 

Centralt innehåll:

 

  • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Genomförande:

Eleven kommer få möjligheten att lyssna på olika berättelser och Podcasts från British Counsil – learnenglish. Till varje berättelse kommer eleven få jobba med tillhörande uppgifter, som fokuserar på hörförståelse.

 

Eleven kommer i par få skriva och spela in en egen Podcast.

 

 

Elevinflytande och delaktighet:

 

Eleven kommer kunna komma med synpunkter kring vad för typ av berättelser de vill lyssna på. Eleven kommer få prova olika svårighetsnivåer för att hitta rätt utmaning.

 

Eleven får vid inspelning av egen Podcast själv bestämma innehållet.

 

Kunskapskrav:

 

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

 

 

Bedömning:

Kommer ske utefter elevens deltagande och ansvarstagande kring sin lyssning, samt av elevens egen inspelade Podcast.

 

 

 

 

Dokumentation/Utvärdering:

 

Kommer ske med hjälp av foto och elevens inspelade Podcast.

 

 

Ansvarig pedagog: Martina Liljedahl

Byskolan, Södra Sandby

Datum:181124

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: