Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material/Metaller v. 47-03

Skapad 2018-11-27 11:15 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Kemi Teknik
I det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer om olika material, hur de används och vilka specifika egenskaper de har.

Innehåll

 

Arbetssätt

Arbetssättet i avsnittet kommer att bestå av genomgångar, film, läsning i boken, diskussioner och arbete med reflektionsfrågor. Även nyhetsinslag från media kommer att användas och debatteras. Bedömning kommer att ske genom prov, laborationer, redovisningar/inlämningar, men även pågående muntligt under lektionstid.

 

Uppgifter

 • Provfrågor

 • Elektrolyslaboration

 • Film för den som vill veta mer om redoxreaktioner

 • Frågor om nanopartiklar

 • Cykelns livscykel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: