Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rösten och Sång

Skapad 2018-11-27 11:22 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Område Sång i läroplanen, bedömning för gemensam sång och anpassning till gruppen
Grundskola 6 – 9 Musik
Röst/Sång i kör, alternativt solistiskt

Innehåll

Vi övar repeterar och sjunger valda sånger för kör, alternativt liten grupp eller solosång. 

Sångerna är huvudsakligen traditionella och kopplade till jul (Lucia) men även pop/jazz/rap/folk-musikinslag kan förekomma.

Du bedöms i enlighet med läroplanens mål - se förenklad matris.

Uppgifter

 • Luciaprogram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Sång

E
C
A
Sång
Toner och melodi
Eleven deltar i sång och följer då tonhöjd med viss säkerhet
Eleven deltar i sång och följer då tonhöjd med relativt god säkerhet
Eleven deltar i sång och följer då tonhöjd med god säkerhet
Rytm
Takt och tajming
Eleven deltar i sång och följer då rytm med viss säkerhet
Eleven deltar i sång och följer då rytm med relativt god säkerhet
Eleven deltar i sång och följer då rytm med god säkerhet
Anpassning
Lyssning och genre
Eleven lyssnar och anpassar sig i viss mån till andra röster
Eleven lyssnar och anpassar sig i relativt hög grad till andra röster
Eleven lyssnar och anpassar sig i hög grad till andra röster
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: