Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från råvara till färdig produkt

Skapad 2018-11-27 11:32 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 8 Teknik
En livscykelanalys från vaggan till graven

Innehåll

Från råvara till färdig produkt

En livscykelanalys från vaggan till graven

 

Syfte med ämnet teknik (enl. Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Uppgift

Du ska välja ut en produkt och ta reda på hur den påverkar miljön under sin livstid. En produkt kan vara nästan vad som helst som man köper i en affär.

 • Vad används din produkt till?
 • Var kommer den ifrån?
 • Vart tar den vägen när den har använts färdigt?
 • Hur påverkar den miljön längs vägen?

Att analysera en produkts miljöpåverkan kallas att göra en livscykelanalys.

Arbetsgång

1  Val av produkt

Arbetet ska göras i grupper om två till tre personer. Välj ut en produkt som ni vill arbeta med och ta reda på vilka delar den består av. Det är viktigt att produkten inte består av allt för många delar eller material. Säg till läraren när ni bestämt er.

 

2  Produktens miljöpåverkan

Ta reda på hur er produkt påverkar miljön i de fem följande stegen i flödesschemat:

Råvaruutvinning

------------------------------

Varifrån kommer råmaterialet från början?

 

Hur utvinns råmaterialet?

 

Hur påverkas miljön vid framställningen? 

 

Energi behövs:
Till vad?
Varifrån kommer den?
Vilken miljöpåverkan?

 

Tillverkning

------------------------------

Hur ser tillverknings-processen ut?

 

Hur påverkas miljön under tillverkningen?

 

 

 

 

 

Energi behövs:
Till vad?
Varifrån kommer den?
Vilken miljöpåverkan?

 

Distribution

------------------------------

Vilka transporter sker?

 

Hur hamnar produkten hos kunden?

 

Hur påverkas miljön under transporten? 

 

 

 

Energi behövs:
Till vad?
Varifrån kommer den?
Vilken miljöpåverkan?

 

Konsumering

------------------------------

Kräver produkten underhåll under tiden den används?

 

 

Sker det några utsläpp under tiden produkten används?

 

 

Behövs energi?:
Till vad?
Varifrån kommer den?
Vilken miljöpåverkan?

 

Resthantering

------------------------------

Vad händer när produkten inte längre används (återvinning, avfall, deponi...)?

 

Hur påverkas miljön vid resthanteringen? 

 

 

 

Energi behövs:
Till vad?
Varifrån kommer den?
Vilken miljöpåverkan?

 

 

3  Flödesschema - plansch

Gör en plansch av det ni kommit fram till på ett A3-ark. Planschen ska visa de olika stegen i produktens livscykel. Hur miljön påverkas ska finnas beskrivet vid varje steg (se frågorna ovan). Detta kallas flödesschema.

4  Analys och reflektion (Enskild uppgift)

Fundera på det du lärt dig om din produkt. Skriv en text där du reflekterar över det du kommit fram till. Du kan till exempel utgå ifrån följande frågor:

 • Behövs produkten?
 • Är det värt alla stegen?
 • Skulle du klara dig utan produkten?
 • Hur skulle ditt liv ändras utan den?
 • Hur har din produkt förändrats under de senaste 50 åren?
 • Hur ser den ut om 10 år?

 

5  Redovisning

Planschen ska redovisas inför klassen.

Din egen analys (se punkt 4) ska lämnas in.

Tid

Tiden för hela arbetet är 6 lektioner samt 1-2 för redovisning.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: