Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var rädd om miljön

Skapad 2018-11-27 11:45 i Hertingsskolan Falkenberg
Under detta tema kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
Grundskola 5 Biologi Kemi
Vad är hållbar utveckling? Du ska få lära dig mer om miljön. Hur ska vi leva för att alla människor på jorden, och våra barn och barnbarn i framtiden ska få samma möjligheter? Hur tar vi hand om miljön?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under veckorna framöver kommer du att få lära dig om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, så att du ska kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och göra goda miljöval och prioriteringar i vardagen.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
 • din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön.
 • att genomföra och dokumentera systematiska undersökningar.
 • att förstå materians uppbyggnad och kretslopp.
 • att förstå hur en atom är uppbyggd samt skillnad på atom och molekyl.
 • att använda aktuella ord och begrepp inom området.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se filmer.

Vi kommer att läsa texter.

Vi kommer att ha diskussioner om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Vi kommer att arbeta i grupper och enskilt.

Vi kommer att utföra experiment och skriva labbrapporter.

Vi bygger atommodell och pratar kring deras uppbyggnad.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Bedömning

 • din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.
 • din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön.
 • din förmåga att använda ord och begrepp för att förklara sammanhang inom hållbar utveckling.
 • din förståelse kring hur en atom är uppbyggd och att ingenting försvinner, utan bara ombildas.

Hur ska det bedömas?

Genom ditt deltagande i diskussion och i grupparbeten visar du på din förståelse för hur konsumtion och förbrukning påverkar jorden och insyn i hur jordens resurser är fördelade.


din förmåga att kunna resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och att kunna ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön


din förmåga att använda dig de kunskaper du lär dig om miljö och hållbar utveckling för att kunna ta ställning och argumentera i olika miljöfrågor.

Genom ett test om atomer och molekyler, samt din egen atommodell.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: