Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall Fritids - FRIPP

Skapad 2018-11-27 12:03 i Marklundskolan F-6 + 7-9 Västerteg
En planeringsmall för fritids - FRIPP som baklängesplanering
Fritidshemmet
En mall att följa för att planera för fritids. En sk baklängesplanering (backward design, Griffith & Burns 2017; Wiggins & McTighe 2011) Inspiration från Ann S Pihlgrens bok ”Leda fritidshemmet” 2018

Innehåll

Målfokus (vad ska elev lära sig, förmå o förstå?)

Syfte 

varför ska eleven lära sig detta? Varför är kunskapen eller färdigheten viktig för människan i världen?

Mål

från styrdokumenten

Elevernas intressen initiativ och behov

Vilka av elevernas intressen, initiativ och behov kan integreras i området?

Förståelse

 Vad ska eleven förstå efteråt?

Förmågor

Vilka förmågor ska eleven utveckla?

Fritidshemspersonalens förhållningssätt

klassisk didaktisk, processorienterad, mognadsorienterad, kaotisk/kreativ

Utvärdering (Hur vet vi att vi bidragit till elevernas lärande?)

Kriterier

vad ska utvärderas?   Utvärdering av målen

utvördering av elevernas upplevelse 

Utvärderingssätt

Hur ska utvärderingarna göras?

Aktivitetsplan (Hur ska vi genomföra området)

Aktiviteter

Vilka aktiviteter genomförs? Koppla gärna till uppgifter till dessa så syns det i familjeappen och blir en påminnelse till VH

Lärandemilj

Hur används lärandemiljön? Vilka material och tekniker används?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: