Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IKT - Kahoot

Skapad 2018-11-27 12:12 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola F – 9

Innehåll

Tidsperiod

Höstterminen 2018

Mål

 Eleverna ska utmana sig själva och pröva på:
 
 • Samarbete två och två eller fler med Ipad som digitalt verktyg 
 • Uttrycka frågor och åsikter
 • Aktivt diskutera och reflektera över olika frågor som kan kopplas samman med aktuellt tema.

Arbetsformer

Pedagog väljer ut ca 10 elever där de antingen får en egen Ipad eller får vara 2-3 på en. Pedagogen har i förväg bestämt om det ska vara något förbestämt tema eller om det ska vara mer "fritt". Genom att använda Kahoot får eleverna efter varje fråga "samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden samt använda digitala verktyg för kommunikation" enligt LGR 11 om det behovet finns.

 

 

Ansvariga

 • Jenny
 • Åsa
 • Ola
 • Mahlena

Dokumentation och uppföljning

Dokumentation är quizet som sparas på Kahoot. Uppföljning kan till exempel vara att ta upp önskemål och tankar kring Kahoot efter varje grupp eller på ett fritidsråd. 

 

Utvärdering

Utvärdering sker genom diskussion med de grupper som utfört quizen. Här behandlar vi LGR 11s centrala innehåll att ”beröra ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter". 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: