Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2018-11-27 12:14 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik

Elektricitet var länge ett outforskat område inom fysiken, vi har bara använt elektrisk ström i ungefär 200 år. Idag bygger stora delar av vårt moderna sätt att leva på vårt elektricitet. Men vi måste hitta nya sätt att producera elektricitet på, sätt som inte förstör vår planet. Samtidigt måste vi skapa smartare maskiner som använder mindre el, men som gör samma eller större nytta. Elektricitet är på alla sätt ett av framtidens viktigaste kunskapsområden.

Innehåll

SYFTE.

 

Här får du lära dig

 • hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans

 • hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang

 • hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor

 • hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

Viktiga begrepp

 • elektron
 • laddning
 • statisk elektricitet
 • elektrisk ström
 • spänning
 • ledare
 • isolator
 • seriekoppling
 • parallellkoppling
 • resistans.

Det här kommer vi att göra:

  • Genomgångar
  • Laborationer
  • Gruppdiskussioner
  • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
ELLÄRA

ELLÄRA

F
E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
 • Fy  A 9
 • Fy  A 9
Du har inte nått de grundläggande kunskaperna på området.
Eleven har grundläggande kunskaper om elektricitet och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: