Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att lära genom drama.

Skapad 2018-11-27 12:37 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna ska lära sig hur man kan uttrycka sig genom kroppsspråk och ansiktsuttryck.

Innehåll

Syfte: Att barnen ska få lära sig andra uttryckssätt och då främst genom teater. 

Tillvägagångssätt:

Lektion 1: Eleverna är i halvklass och vi samtalar om hur man kan visa hur man mår genom sin kropp. Vi visar olika ansiktsuttryck och alla får visa upp ett valfritt uttryck varpå övriga barn får gissa vilket det är. Detta följs av att barnen får ett kort på ett djur och barnen ska då genom charader visa vilket djur de har på kortet. Vi diskuterar om någon varit på teater och vad de såg, vad är skillnaden på film och teater, hur ser det ut på en teater?. Nyckelord: scen, ridå, kroppsspråk, ansiktsuttryck, respekt. Teatern "Prick och Fläck" (2 minuter) visas som exempel.

Lektion 2: Eleverna blir uppdelade i grupper och blir tilldelade en tecknad film som de ska spela teater utifrån. Vi valde att dramatisera Stina Wirséns "VEM?" filmer (VEM blöder, VEM är arg och VEM är borta). Dessa är enkla och karaktärerna använder starka ansiktsuttryck. Barnen fick se sin tilldelade film och diskutera i gruppen hur de skulle göra. Vilken rekvisita behövs och hur visar man tex att man är arg. 

Lektion 3: Halvklass. Eleverna kommer att repetera sina dramatiseringar och sedan kommer de att få spela upp sina i halvklass. 

Lektion 4: Avslut genom att visa sin teater för hela klassen. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: