Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading "Harry Potter and the Philosopher's Stone"

Skapad 2018-11-27 14:16 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
"It does not do to dwell on dreams and forget to live!" / Albus Dumbledore The quote above is from the book Harry Potter and the Philosopher's Stone. During this theme you are to learn more about the magical, wizarding world of Harry Potter!
Grundskola 7 Engelska
We will be reading and working with the book "Harry Potter and the Philosopher's Stone" (the first book in the Harry Potter series) from week 37 through week 48. In addition to reading/listening to the book in class and at home, you will also do written exercises (including a vocabulary list) and participate in group discussions. At the end of the project, you will write a character description and record a group discussion about the book.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att utgå från boken Harry Potter and the Philosopher's Stone för att träna på förmågorna lyssna, tala, läsa och skriva.

Arbetssätt

Du ska få läsa om författaren till boken.

Du kommer att få läsa boken, både hemma och i skolan.

Du ska få arbeta med frågor som hör till boken.

Du kommer att diskutera olika karaktärer från boken.

Vid slutet av arbetsområdet kommer du att få en skrivuppgift att göra på lektionstid som är kopplat till boken och även spela in en gruppdiskussion om boken.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande, både under lektionstid och genom inlämningar, samt i slutet av arbetsområdet kommer du att få göra en skrivuppgift om boken och spela in en gruppdiskussion. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Harry Potter and the Philosopher's Stone

E
C
A
Förmågan att formulera sig och kommunicera i skriftet.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt.
Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig med visst flyt.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: