Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering slöjd

Skapad 2018-11-27 15:06 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Terminsplanering Björnboda/Sörgårdsskolan.

Innehåll

Terminsplanering i textilslöjd vårterminen 2019

Inför varje arbetsområde kommer du få mer information om vad vi ska jobba med, vilka tekniker vi ska använda och hur vi ska ta arbetet framåt.

Målet med undervisning i slöjd är att utveckla din förmåga...

  • att formge och framställa föremål med hjälp av material och med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • att utvärdera arbetsprocesser och resultat
  • att använda slöjdspecifika ord och begrepp när du berättar och beskriver

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

  • du kan använda olika tekniker, redskap och verktyg när du gör slöjdarbeten av olika slag
  • du kan motivera dina val, varför du tycker att det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt.

Vad ligger till grund för bedömningarna? Hur och när kommer bedömning ske?

När lärarna lyssnar på dig, ser hur du arbetar och tittar på det du gjort, kommer du att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

Vi tittar på många delar i slöjdprocessen -   dina idéer, din arbetsprocess och resultat - alla delar är viktiga vid bedömning i slöjden.

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi bl.a arbeta med följande under denna terminen:

Årskurs 3 bl.a                       Årskurs 4 bl.a                      Årskurs 5 bl.a

Garntekniker                          Bundet broderi                      Fritt broderi

Handsömnad                         Symaskin lappteknik             Symaskin stolsdyna

Vävning                                  Luftmaskor                           Applikation

Symaskin                               Egna förslag                         Egna förslag

Årskurs 6 bl.a

Symaskin

Miljökasse med applikation

Arbete utifrån egna idèer

Du kommer att få lära dig om olika material och vad/hur man kan använda dem.

Vi kommer tillsammans att undersöka vad man kan göra och hur.

Samtidigt som du arbetar med detta kommer du att få lära dig om olika hantverkstekniker, redskap och verktyg.

 

Kopplingar till läroplanen

·        Syfte

·        formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Sl

·        Centralt innehåll

·        Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Sl  3-6

·        Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Sl  3-6

·        Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Sl  3-6

·        Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Sl  3-6

·        Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Sl  3-6

·        Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.

Sl  3-6

Matriser

Sl

SLÖJD matris som stöd för återkoppling och omdömen

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 

--------------->

--------------->

--------------->

--------------->

Formge och framställa

·        Sl

Arbetar utifrån färdiga förslag (idéer).

Har en idé och berättar om den. Behöver hjälp för att veta t.ex. hur man ska göra och vilket material man ska använda.

Har egna idéer och kan förklara hur de ska genomföras för att resultatet ska bli bra. Gör t.ex. enkla bilder för att visa.

Presenterar en idé med en utförlig beskrivning och planering. Gör enkla bilder och förklarar t.ex. vilket material man ska använda och hur man ska göra.

Välja och motivera

·        Sl

Väljer metoder, verktyg och material som du ska använda utifrån tydliga instruktioner.

Väljer oftast lämpliga metoder, verktyg och material som behöver användas utifrån uppgiften.

Väljer självständigt lämpliga metoder, verktyg och material som du behöver använda för uppgiften.

 
 

Väljer färg och form utifrån tydliga instruktioner.

Väljer färg och form utifrån egna idéer.

Är kreativ och väljer färg och form utifrån egna idéer, samt utifrån vad som passar med tanke på syftet med det som skapas.

 

Utvärdera

Samtala kring sin arbetsprocess.

·        Sl

Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev.

Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev.

Samtalar kring hur du arbetat och hur resultatet av ditt slöjdföremål blev. Beskriver och förklarar, samt ger exempel på konkreta konsekvenser av val i kvalitén på slöjdföremålet.

Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, både kring arbetsinsats och resultat. Är medveten om konsekvenserna av olika val, med tanke på funktion och/eller utseende.

Använda ord och begrepp

Använda ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara

Använder egna ord för att beskriva och förklara.

Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder kända ord och begrepp kopplat till slöjden

Använder ord och begrepp kopplat till slöjden på ett bra sätt då du beskriver och förklarar.

 

Tolka slöjdföremål

Reflektera kring funktion och utseende

·        Sl

Deltar i samtal på ett enkelt och konkret sätt kring slöjdföremål.

Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion.

Samtalar och resonerar kring t.ex. slöjdföremålets utseende och funktion. Ger exempel och bekriver hur slöjdföremål kan ha olika uttryck i form av symboler, färg, form och material.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: